USD     Blihet: 112.21 | Shitet: 114.19
EUR     Blihet: 116.21 | Shitet: 116.99
CHF     Blihet: 118.21 | Shitet: 120.81
GBP     Blihet: 136.19 | Shitet: 139.12
AUD     Blihet: 77.43 | Shitet: 81.75
CAD     Blihet: 85.46 | Shitet: 90.23
USD     Blihet: 112.21 | Shitet: 114.19
EUR     Blihet: 116.21 | Shitet: 116.99
CHF     Blihet: 118.21 | Shitet: 120.81
GBP     Blihet: 136.19 | Shitet: 139.12
AUD     Blihet: 77.43 | Shitet: 81.75
CAD     Blihet: 85.46 | Shitet: 90.23

Qellimi i biznesit

Stadarte të përparuara për të administruar cilësisht të ardhmen financiare! Institucioni ynë financiar, në qendër të veprimtarisë së tij ka njerëzit dhe besimin.  Shprehja e përgjegjësisë, serioziteti, profesionalizmi dhe integriteti në veprimtarinë e AK-Invest rrisin besimin e klientëve dhe të partnerëve si dhe ruajnë imazhin dhe emrin e mirë të AK-Invest sh.a .