USD     Blihet: 104.51 | Shitet: 105.19
EUR     Blihet: 123.71 | Shitet: 124.19
CHF     Blihet: 114.80 | Shitet: 116.16
GBP     Blihet: 136.44 | Shitet: 137.68
AUD     Blihet: 72.20 | Shitet: 76.56
CAD     Blihet: 77.02 | Shitet: 81.66
USD     Blihet: 104.51 | Shitet: 105.19
EUR     Blihet: 123.71 | Shitet: 124.19
CHF     Blihet: 114.80 | Shitet: 116.16
GBP     Blihet: 136.44 | Shitet: 137.68
AUD     Blihet: 72.20 | Shitet: 76.56
CAD     Blihet: 77.02 | Shitet: 81.66

CFARË DO TË RAPORTONI?

Nëse keni marrë apo evidentuar ndonjë informacion që ju drejton të ngreni dyshime për aktivitet potencialisht të dyshimtë apo të pazakontë, siç mund të jetë mashtrimi i klientit, aktivitete të kryera nga individë të lidhura me pastrim parash, mashtrim klienti, ose financim terrorizmi, atëherë raportoni këto informacione pranë AK-INVEST.

Ju lutem mundësoni informacionin për agjentin

Informacioni per Aktivitetin