USD     Blihet: 92.05 | Shitet: 92.80
EUR     Blihet: 100.05 | Shitet: 100.60
CHF     Blihet: 100.54 | Shitet: 102.78
GBP     Blihet: 116.13 | Shitet: 118.54
AUD     Blihet: 59.38 | Shitet: 63.21
CAD     Blihet: 65.43 | Shitet: 70.86
USD     Blihet: 92.05 | Shitet: 92.80
EUR     Blihet: 100.05 | Shitet: 100.60
CHF     Blihet: 100.54 | Shitet: 102.78
GBP     Blihet: 116.13 | Shitet: 118.54
AUD     Blihet: 59.38 | Shitet: 63.21
CAD     Blihet: 65.43 | Shitet: 70.86

TRAK

TRANSFERTA BRENDA VENDIT

Llogarit Komision
SI TË DERGOJMË PARA

AK-Invest ofron një menyrë të shpejtë
dhe të besueshme për dërgimin e parave
tek të gjithë tëdashurit tanë. Për të llogaritur komisionin e dërgeses kliko ketu

SI TË MARRIM PARA

AK-Invest ofron mundesitë e duhura
për të marë para në dorë

Agjenti ynë do t'ju kerkojë një numër identifikimi për të
procesuar me dergesën.Gjithashtu agjenti do t'ju
deklaroni adresën tuaj të banimit si edhe
numrin tuaj të telefonit.Agjenti ka të drejtë
të refuzojë kryerjen e terheqejës nëse ju refuzoni të
mundësoni të dhënat e detyrueshme për
transferëtn .Për të llogaritur komisionin e dërgesës kliko ketu

Reference që ju jepet nga personi që ka kryer dergesë.

Pas procesimit në sistem,agjenti ynë do t'ju pajisë me një numër reference me 11 shifra.

Agjenti ynë do t'ju kërkojë mjetin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë)dhe do t'ju kerkojë të deklaroni adresën tuaj dhe numrin e telefonit.Pas procesimit të transfertës ju në cdo rast do të firmosni formularin e transfertës.Agjenti ka të drejtë refuzojë kryerjen e tërheqjes nëse ju refuzoni të mundësoni të dhënat e detyrueshme për transfertën.

KUJDES!!! Numri i referencës është unik dhe duhet t'i jepet vetëm personit të njohur nga ju, që do të kryejë tërheqjen.

Pas procesimit në sistem ,agjenti ynë gjithmonë do t'ju pajisë me formularin i cili përmban të dhënat e transfertës.

TRAK është shërbim i shpejtë dhe i sigurt dhe për 10 minuta paratë do të jenë në dispozicion të personit që ja dergoni! Dërgesat kryhen në monedha në Euro dhe Lekë, dhe të tërhiqen në monedhën e kërkuar. Limiti maksimal i dërgesave mund të ndryshojë në bazë të dispozitave ligjore në fuqi.