USD     Blihet: 110.40 | Shitet: 111.79
EUR     Blihet: 116.11 | Shitet: 116.95
CHF     Blihet: 116.01 | Shitet: 118.43
GBP     Blihet: 133.74 | Shitet: 136.52
AUD     Blihet: 72.30 | Shitet: 76.33
CAD     Blihet: 79.09 | Shitet: 83.50
USD     Blihet: 110.40 | Shitet: 111.79
EUR     Blihet: 116.11 | Shitet: 116.95
CHF     Blihet: 116.01 | Shitet: 118.43
GBP     Blihet: 133.74 | Shitet: 136.52
AUD     Blihet: 72.30 | Shitet: 76.33
CAD     Blihet: 79.09 | Shitet: 83.50

RRETH NESH

RRETH KOMPANISE

MISIONI DHE VIZIONI

STRUKTURA ORGANIZATIVE

KËSHILLI DREJTUES

BORDI DREJTUES

PERGJEGJESIA SOCIALE

RAPORTE VJETORE

TREGUESE FINANCIARE