USD     Blihet: 104.41 | Shitet: 105.09
EUR     Blihet: 123.71 | Shitet: 124.19
CHF     Blihet: 114.71 | Shitet: 115.98
GBP     Blihet: 136.24 | Shitet: 137.40
AUD     Blihet: 72.09 | Shitet: 76.52
CAD     Blihet: 76.91 | Shitet: 81.63
USD     Blihet: 104.41 | Shitet: 105.09
EUR     Blihet: 123.71 | Shitet: 124.19
CHF     Blihet: 114.71 | Shitet: 115.98
GBP     Blihet: 136.24 | Shitet: 137.40
AUD     Blihet: 72.09 | Shitet: 76.52
CAD     Blihet: 76.91 | Shitet: 81.63

Lajme dhe informacione

Zhvillimet e reja në fushën e pagesave

2020-10-23

Liberalizimi në ofrimin e shërbimeve financiare nga Institucionet Financiare Jo-Banka (IFJB), kanë nisur zbatimin me kohë, duke krijuar klimë më të shëndetshme në tregun e konkurrencës dhe duke lehtësuar klientët në kohë, largësi dhe kosto. IFJB-të, për ofrimin e shërbimeve financiare, krijojnë rrjet të gjerë dhe intensiv (agjentësh), që është një realitet tashmë i ndërtuar e i kërkuar nga klienti, që ka ndikuar në rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit te ata, nëpërmjet vendndodhjes së cdo agjenti, përpunimit të shpejtë në kohë reale të transaksioneve dhe uljes së kostove për transaksion. Rrjeti i IFJB-ve tashmë funksionon si një One-Stop-Shop për shërbimet financiare, pra klienti përfton paketë shërbimesh financiare.

Trajnim nga AK-Invest për Agjentët e Rrjetit - Tetor 2019

2019-10-09

Gjatë trajnimit të zhvilluar nga AK-INVEST në datat 9 dhe 10 Tetor 2019, në ambjentet e hotel Doro City, në Tiranë u prezantuan bashkëpunime të reja të cilat i shtohen shportës së shërbimeve që mund të gjeni në sportelet tona. Duke falenderuar agjentët për përqasjen e tyre gjithmonë e më pranë parimeve tona mundësuam informacione dhe praktika të nevojshme ...

Trajnim nga AK-Invest për Agjentët e Rrjetit - Shkurt 2019

2019-02-05

Përmbushja e standarteve të Përputhshmërisë është thelbësore për AK-INVEST dhe MoneyGram. Në 05 Shkurt AK-INVEST dhe MoneyGram në bashkëpunim me përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Banka e Shqipërisë, organizuan një trajnim me agjentë të rrjetit. Kemi kënaqësinë të ndajmë këtë eksperiencë ...

Trajnim nga AK-Invest për Agjentët e Rrjetit - Qershor 2018

2018-06-30

në datën 30 Qershor u zhvillua trajnimi me temë "Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit", me prezencë të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe agjentëve të rrjetit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9