USD     Blihet: 102.01 | Shitet: 102.81
EUR     Blihet: 121.31 | Shitet: 121.99
CHF     Blihet: 111.81 | Shitet: 113.28
GBP     Blihet: 140.47 | Shitet: 142.75
AUD     Blihet: 72.42 | Shitet: 77.00
CAD     Blihet: 79.09 | Shitet: 84.05
USD     Blihet: 102.01 | Shitet: 102.81
EUR     Blihet: 121.31 | Shitet: 121.99
CHF     Blihet: 111.81 | Shitet: 113.28
GBP     Blihet: 140.47 | Shitet: 142.75
AUD     Blihet: 72.42 | Shitet: 77.00
CAD     Blihet: 79.09 | Shitet: 84.05

Lajme dhe informacione

Trajnim nga AK-Invest për Agjentët e Rrjetit - Qershor 2018

2018-06-30

në datën 30 Qershor u zhvillua trajnimi me temë "Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit", me prezencë të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe agjentëve të rrjetit.

Lexo me shume

Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e: Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit

2019-01-01

Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e: Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit

Lexo me shume

Rendesia e Programit te Perputhshmerise

2017-06-21

Ne bashkepunim me MoneyGram dhe me ndermjetesimin e Shoqates se Bankave, AK-Invest realizoi me date 21 Qershor 2017 eventin "Rendesia e Programit te Perputhshmerise" te pranishem perfaqesues nga Moneygram Int., Banka te nivelit te dyte dhe agjente te rrjetit AK-Invest.

Lexo me shume

Pjesemarres ne edicionin e VII te panairit Work & Study 2016

2016-01-01

Ne besojme ne standartet bashkekohore te ofrimit ne kete menyre kerkesat per pune.

Lexo me shume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11