USD     Blihet: 105.51 | Shitet: 106.79
EUR     Blihet: 113.81 | Shitet: 114.54
CHF     Blihet: 113.95 | Shitet: 116.66
GBP     Blihet: 127.58 | Shitet: 131.21
AUD     Blihet: 68.29 | Shitet: 72.09
CAD     Blihet: 74.65 | Shitet: 80.50
USD     Blihet: 105.51 | Shitet: 106.79
EUR     Blihet: 113.81 | Shitet: 114.54
CHF     Blihet: 113.95 | Shitet: 116.66
GBP     Blihet: 127.58 | Shitet: 131.21
AUD     Blihet: 68.29 | Shitet: 72.09
CAD     Blihet: 74.65 | Shitet: 80.50

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 105.51 106.79
EUR 113.81 114.54
CHF 113.95 116.66
GBP 127.58 131.21
AUD 68.29 72.09
CAD 74.65 80.50

Përditësuar në:24/03/2023 16:41


Thesari:
+355 69 61 79 487

v