USD     Blihet: 93.01 | Shitet: 94.50
EUR     Blihet: 101.41 | Shitet: 102.50
CHF     Blihet: 105.71 | Shitet: 108.87
GBP     Blihet: 117.02 | Shitet: 119.85
AUD     Blihet: 59.83 | Shitet: 63.69
CAD     Blihet: 66.71 | Shitet: 72.24
USD     Blihet: 93.01 | Shitet: 94.50
EUR     Blihet: 101.41 | Shitet: 102.50
CHF     Blihet: 105.71 | Shitet: 108.87
GBP     Blihet: 117.02 | Shitet: 119.85
AUD     Blihet: 59.83 | Shitet: 63.69
CAD     Blihet: 66.71 | Shitet: 72.24

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 93.01 94.50
EUR 101.41 102.50
CHF 105.71 108.87
GBP 117.02 119.85
AUD 59.83 63.69
CAD 66.71 72.24

Përditësuar në:02/12/2023 12:03


Thesari:
+355 69 61 79 487

v