USD     Blihet: 110.60 | Shitet: 111.99
EUR     Blihet: 116.11 | Shitet: 116.95
CHF     Blihet: 115.96 | Shitet: 118.41
GBP     Blihet: 133.57 | Shitet: 136.34
AUD     Blihet: 72.29 | Shitet: 76.31
CAD     Blihet: 79.12 | Shitet: 83.53
USD     Blihet: 110.60 | Shitet: 111.99
EUR     Blihet: 116.11 | Shitet: 116.95
CHF     Blihet: 115.96 | Shitet: 118.41
GBP     Blihet: 133.57 | Shitet: 136.34
AUD     Blihet: 72.29 | Shitet: 76.31
CAD     Blihet: 79.12 | Shitet: 83.53

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 110.60 111.99
EUR 116.11 116.95
CHF 115.96 118.41
GBP 133.57 136.34
AUD 72.29 76.31
CAD 79.12 83.53

Përditësuar në:06/12/2022 08:10


Thesari:
+355 69 61 79 487

v