USD     Blihet: 106.41 | Shitet: 107.49
EUR     Blihet: 120.51 | Shitet: 121.19
CHF     Blihet: 115.01 | Shitet: 117.49
GBP     Blihet: 140.01 | Shitet: 142.79
AUD     Blihet: 72.31 | Shitet: 76.59
CAD     Blihet: 80.41 | Shitet: 85.19
USD     Blihet: 106.41 | Shitet: 107.49
EUR     Blihet: 120.51 | Shitet: 121.19
CHF     Blihet: 115.01 | Shitet: 117.49
GBP     Blihet: 140.01 | Shitet: 142.79
AUD     Blihet: 72.31 | Shitet: 76.59
CAD     Blihet: 80.41 | Shitet: 85.19

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 106.41 107.49
EUR 120.51 121.19
CHF 115.01 117.49
GBP 140.01 142.79
AUD 72.31 76.59
CAD 80.41 85.19

Përditësuar në:04/12/2021 08:41


Thesari:
+355 69 61 79 487

v