USD     Blihet: 92.91 | Shitet: 93.90
EUR     Blihet: 99.61 | Shitet: 100.40
CHF     Blihet: 103.37 | Shitet: 105.89
GBP     Blihet: 117.02 | Shitet: 119.44
AUD     Blihet: 59.67 | Shitet: 63.52
CAD     Blihet: 65.89 | Shitet: 71.35
USD     Blihet: 92.91 | Shitet: 93.90
EUR     Blihet: 99.61 | Shitet: 100.40
CHF     Blihet: 103.37 | Shitet: 105.89
GBP     Blihet: 117.02 | Shitet: 119.44
AUD     Blihet: 59.67 | Shitet: 63.52
CAD     Blihet: 65.89 | Shitet: 71.35

KREDIA RREGULLIM SHTËPIE

Kredia per rregullim shtepie eshte nje kredi e cila ju vjen ne ndihme kur ju doni te ndryshoni diçka ne shtepine tuaj, nje mobilim te ri, apo per te zgjidhur probleme te ndryshme qe mund t'ju dalin ne mirembajtjen e saj. Kredia per Rregullim Shtepie ploteson nevojat e individeve per rregullimin e ambienteve te shtepise.

Afatet dhe Kushtet e Kredise
- Shuma maksimale e kredise deri ne 10,000,000 Leke ekuivalenti ne monedhe te huaj
- Afati i kredise shkon deri ne 10 vjet
- Norma e interesit fillon nga 9%
- Komisioni i disbursimit eshte 1%
- Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit si kolateral te nje pasurie te paluajtshme.
- Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.
* Deri ne 70% te vleres totale te investimit
- Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.