USD     Blihet: 92.91 | Shitet: 93.90
EUR     Blihet: 99.61 | Shitet: 100.40
CHF     Blihet: 103.37 | Shitet: 105.89
GBP     Blihet: 117.02 | Shitet: 119.44
AUD     Blihet: 59.67 | Shitet: 63.52
CAD     Blihet: 65.89 | Shitet: 71.35
USD     Blihet: 92.91 | Shitet: 93.90
EUR     Blihet: 99.61 | Shitet: 100.40
CHF     Blihet: 103.37 | Shitet: 105.89
GBP     Blihet: 117.02 | Shitet: 119.44
AUD     Blihet: 59.67 | Shitet: 63.52
CAD     Blihet: 65.89 | Shitet: 71.35

TRANSFERTA MONEYGRAM

Gjeni Agjentin ose Pikën AK Invest

Gjeni Agjentin ose Pikën AK Invest më të afërt sipas
vendodhjes tuaj

Paraqitu në një nga:

  • Zyrat e Agjentëve tanë në mbarë vendin
    AK-Invest/ MoneyGram
  • Zyra të Postës Shqiptare
  • Degët e Bankës Credins (sipas vendodhjeve
    të publikuara)
Pajisuni me mjetin e identifikimit (kartë identiteti/pasaportë)

Në cdo rast, dergo apo terhiqni para, duhet të keni mjetin e identifikimit (kartë identiteti/pasaportë) brënda afatit te vlefshmerisë

SI TË DERGOJMË PARA

Money Gram ofron një menyrë të shpejtë
dhe të besueshme për dërgimin e parave
tek të gjithë tëdashurit tanë anë e mbanë globit. Për të llogaritur komisionin e dërgeses kliko ketu

SI TË MARRIM PARA

Money Gram ofron mundesitë e duhura
për të marë para në dorë apo në
llogarinë bankare

Agjenti ynë do t'ju kerkojë një numër identifikimi për të
procesuar me dergesën.Gjithashtu agjenti do t'ju
deklaroni adresën tuaj të banimit si edhe
numrin tuaj të telefonit.Agjenti ka të drejtë
të refuzojë kryerjen e terheqejës nëse ju refuzoni të
mundësoni të dhënat e detyrueshme për
transferëtn .Për të llogaritur komisionin e dërgesës kliko ketu

Reference që ju jepet nga personi që ka kryer dergesë.

Pas procesimit në sistem,agjenti ynë do t'ju pajisë me një numër reference me 8 shifra.

Agjenti ynë do t'ju kërkojë mjetin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë)dhe do t'ju kerkojë të deklaroni adresën tuaj dhe numrin e telefonit.Pas procesimit të transfertës ju në cdo rast do të firmosni formularin e transfertës.Agjenti ka të drejtë refuzojë kryerjen e tërheqjes nëse ju refuzoni të mundësoni të dhënat e detyrueshme për transfertën.

KUJDES!!! Numri i referencës është unik dhe duhet t'i jepet vetëm personit të njohur nga ju, që do të kryejë tërheqjen.

Pas procesimit në sistem ,agjenti ynë gjithmonë do t'ju pajisë me formularin i cili përmban të dhënat e transfertës.

MoneyGram është shërbim i shpejtë dhe i sigurt dhe për 10 minuta paratë do të jenë në dispozicion të personit që ja dergoni! Dërgesat kryhen në monedha në Euro, dhe të tërhiqen në monedhën e lejueshme sipas cdo shteti marrës. Limiti maksimal i dërgesave mund të ndryshojë në bazë të dispozitave ligjore në fuqi.

SHQIPËRIA DREJT BOTES

NGA BOTA TEK JU

SHËRBIMET TONA

DËRGO PARA NË DORË

Numërohen deri ne 350.000 agjentë në të gjithë botën që kryejnë veprimet me MoneyGram

DËRGO PARA NË BANKË

Kurse kohën e të dashurve tuaj duke dërguar para direkt në llogaritë e tyre bankare në më shumë se 400 banka në gjithë botën