USD     Blihet: 100.11 | Shitet: 101.00
EUR     Blihet: 105.81 | Shitet: 106.61
CHF     Blihet: 107.77 | Shitet: 111.79
GBP     Blihet: 120.05 | Shitet: 123.92
AUD     Blihet: 62.14 | Shitet: 66.15
CAD     Blihet: 71.42 | Shitet: 77.34
USD     Blihet: 100.11 | Shitet: 101.00
EUR     Blihet: 105.81 | Shitet: 106.61
CHF     Blihet: 107.77 | Shitet: 111.79
GBP     Blihet: 120.05 | Shitet: 123.92
AUD     Blihet: 62.14 | Shitet: 66.15
CAD     Blihet: 71.42 | Shitet: 77.34

Strategjia

Objektivat në të ardhmen

Strategjia jonë dhe progresi
Në AK-INVEST ne besojmë se qëllimi ynë si një institucion financiar është që të kontribuojmë në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë me fuqizimin e njerëzve për të qëndruar një hap përpara në jetë dhe në biznes. Ne kemi bërë progres të mire ne lidhje me zbatimin e strategjisë sonë dhe promovimin e organizates dhe kulturës që na nevojitet për të përmbushur Premtimin tonë për Klientin.
Zgjerimi i rrjetit 
Në vitin 2019, AK – Invest do të bashkepunojë me më shumë agjentë të cilët do të jenë të aftë të përcjellin të njëjtin vision me institucionit tonë. Edhe pse situata ekonomike-financiare e vitit 2018 ka qënë në krizë, AK-Invest ka rritur ndjeshëm rrjetin e vet. Për vitin 2019, ne, falë mbështetjes së agjencive tona, partnerëve dhe të gjitha kanaleve të bisnesit synojmë të kemi një rritje të ndjeshme ne treg, duke pasur përgjegjësinë për tu angazhuar dhe kontribuar në komunitet.