USD     Blihet: 106.75 | Shitet: 108.19
EUR     Blihet: 116.21 | Shitet: 116.89
CHF     Blihet: 114.92 | Shitet: 117.72
GBP     Blihet: 130.92 | Shitet: 134.24
AUD     Blihet: 73.99 | Shitet: 78.11
CAD     Blihet: 78.19 | Shitet: 84.32
USD     Blihet: 106.75 | Shitet: 108.19
EUR     Blihet: 116.21 | Shitet: 116.89
CHF     Blihet: 114.92 | Shitet: 117.72
GBP     Blihet: 130.92 | Shitet: 134.24
AUD     Blihet: 73.99 | Shitet: 78.11
CAD     Blihet: 78.19 | Shitet: 84.32

Lajme dhe informacione

Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e: Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit

2019-01-01

Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e: Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit

Lexo me shume

Rendesia e Programit te Perputhshmerise

2017-06-21

Ne bashkepunim me MoneyGram dhe me ndermjetesimin e Shoqates se Bankave, AK-Invest realizoi me date 21 Qershor 2017 eventin "Rendesia e Programit te Perputhshmerise" te pranishem perfaqesues nga Moneygram Int., Banka te nivelit te dyte dhe agjente te rrjetit AK-Invest.

Lexo me shume

Pjesemarres ne edicionin e VII te panairit Work & Study 2016

2016-01-01

Ne besojme ne standartet bashkekohore te ofrimit ne kete menyre kerkesat per pune.

Lexo me shume

Trajnim PPP & FT 12 Mars 2016

2016-03-12

Trajnim mbi masat per Parandalimin e Financimit te Terrorizmit per Trasfertat e Parave me prezencen e perfaqesuesit te Drejtorise se Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave.

Lexo me shume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12