Lajme dhe informacione

Trajnim PPP & FT 04 Qershor 2016

2016-06-04

Trajnim PPP & FT 04 Qershor 2016

Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e: Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit

2018-12-14

Sisteme të Informacionit dhe Komunikimi për Parandalimin e: Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, Mashtrimit

Rendesia e Programit te Perputhshmerise

2018-12-14

Ne bashkepunim me MoneyGram dhe me ndermjetesimin e Shoqates se Bankave, AK-Invest realizoi me date 21 Qershor 2017 eventin "Rendesia e Programit te Perputhshmerise" te pranishem perfaqesues nga Moneygram Int., Banka te nivelit te dyte dhe agjente te rrjetit AK-Invest.

Dita e Veres 2017

2018-12-14

Dita e Veres 2017

1 2 3