USD     Blihet: 101.81 | Shitet: 102.69
EUR     Blihet: 122.81 | Shitet: 123.39
CHF     Blihet: 110.45 | Shitet: 112.12
GBP     Blihet: 140.15 | Shitet: 142.51
AUD     Blihet: 76.11 | Shitet: 80.78
CAD     Blihet: 78.73 | Shitet: 83.56
USD     Blihet: 101.81 | Shitet: 102.69
EUR     Blihet: 122.81 | Shitet: 123.39
CHF     Blihet: 110.45 | Shitet: 112.12
GBP     Blihet: 140.15 | Shitet: 142.51
AUD     Blihet: 76.11 | Shitet: 80.78
CAD     Blihet: 78.73 | Shitet: 83.56

Kushtet e punes

Kredia Individuale Konsumatore

11-15%

Kredia Individuale për Investim

11-15%

Agro - Kredi

15-17%

KREDI PËR BIZNES

Kredia për Investim

8-11%

Kredi Overdrafti

8-13%

Kredia për Inventare

8-12%

Kredia Agro-Bujqësore

14%
PAGESA UTILITARE

Pagesa të UK Durrës, Fier, Kavajë, Himarë

Pagesa të UK
Tirane, Korçë, Shkodër, Devoll, Elbasan Krujë, Lushnjë, Vlorë, Pogradec, Kukës

Pagesa të gjobave të policisë rrugore dhe Bashkia Tiranë

Pagesa të OSHEE

Pagesa të ALBtelecom dhe Eagle

Pa komision

30ALL komision

100ALL komision

Pa komision

Pa komision


Shërbimet TRING

Rimbushje ALBtelecom Mobile

Rimbushje VODAFONE AL

Pagesa të taksave Bashkia Tiranë dhe Shkodër

Pa komision

Pa komision

Pa komision

100ALL komision