USD     Blihet: 112.01 | Shitet: 113.88
EUR     Blihet: 116.21 | Shitet: 116.99
CHF     Blihet: 118.02 | Shitet: 120.63
GBP     Blihet: 136.23 | Shitet: 139.16
AUD     Blihet: 77.37 | Shitet: 81.68
CAD     Blihet: 85.46 | Shitet: 90.22
USD     Blihet: 112.01 | Shitet: 113.88
EUR     Blihet: 116.21 | Shitet: 116.99
CHF     Blihet: 118.02 | Shitet: 120.63
GBP     Blihet: 136.23 | Shitet: 139.16
AUD     Blihet: 77.37 | Shitet: 81.68
CAD     Blihet: 85.46 | Shitet: 90.22

RRETH NESH

RRETH KOMPANISE

MISIONI DHE VIZIONI

STRUKTURA ORGANIZATIVE

KËSHILLI DREJTUES

BORDI DREJTUES

PERGJEGJESIA SOCIALE

RAPORTE VJETORE

TREGUESE FINANCIARE