TRINGSipas mërrëveshjes me Tring, në cdo agjent AK-Invest/ MoneyGram, ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e abonimit tuaj Tring. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, realizohet pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare. Klient! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat (të firmosur dhe vulosur nga agjenti), i cili shërben si dokument për pagesën e kryer.