USD     Blihet: | Shitet:
EUR     Blihet: 123.11 | Shitet: 123.89
CHF     Blihet: 112.22 | Shitet: 113.90
GBP     Blihet: 134.22 | Shitet: 136.97
AUD     Blihet: 71.76 | Shitet: 76.11
CAD     Blihet: 75.34 | Shitet: 79.91
USD     Blihet: | Shitet:
EUR     Blihet: 123.11 | Shitet: 123.89
CHF     Blihet: 112.22 | Shitet: 113.90
GBP     Blihet: 134.22 | Shitet: 136.97
AUD     Blihet: 71.76 | Shitet: 76.11
CAD     Blihet: 75.34 | Shitet: 79.91

Per kredine qe ke
merituar gjithmone

APLIKO TANI

Kurset më të mira
valutore

MESO ME SHUME

Menaxhoni detyrimet tuaja
me kosto fikse mujore

MESO ME SHUME

Per kredine qe ke
merituar gjithmone

APLIKO TANI

Kurset më të mira
valutore

MESO ME SHUME

Menaxhoni detyrimet tuaja
me kosto fikse mujore

MESO ME SHUME

SHERBIMET TONA

kredi

AK-Invest në partneritet me ju për të plotësuar të gjitha dëshirat tuaja.

pagesa utilitare

Në çdo pikë Ak-Invest ju mund të kryeni pagesën e të gjitha detyrimeve tuaja utilitare.

transferta brenda vendit

Money Gram ofron një mënyrë të shpejtë dhe të besueshme për dërgimin e parave tek të gjithë të dashurit tanë anë e mbanë vendit.

transferta moneygram

AK-Invest në partneritet me Moneygram International B.V., ofron shërbimin Moneygram në Shqipëri.

PSE DUHET TE NA ZGJIDHNI?

Aprovim i shpejtë i Kredisë

Ne nuk rrezikojmë nga objektivat tona afatgjata për fitime të momentit.

Hapje dhe transparencë

Biznesi ynë mbështetet tek besimi, i cili fitohet duke vepruar në përputhje me vlerat dhe parimet tona

Përgjegjësi ndaj shoqërisë

Ne e trajtojmë informacionin e klientëve dhe kompanisë me kujdes të veçantë.

Integritet


Rregullisht kontrollojmë nëse kemi vepruar drejt, në përputhje me ligjin dhe kërkesave të aksionerëve tanë.

Ne ofrojmë Kredite Financiare më të mira për biznesin tuaj.

  
AK Invest
MONEDHAT Blihet Shitet
USD 104.31 105.75
EUR 122.71 123.59
CHF 112.22 113.90
GBP 134.22 136.97
AUD 71.76 76.11
CAD 75.34 79.91

Degët

Gjej pikën më të afërt

Hap Hartën

AK-Invest në Numra

302+

Agjensi

25000+

Transferta të brendshme/vit

1000000+

Transaksione MoneyGram/vit

660000+

Klientë/Vit

80000+

Pagesa Gjobash