USD     Blihet: 103.31 | Shitet: 104.19
EUR     Blihet: 123.31 | Shitet: 123.99
CHF     Blihet: 113.47 | Shitet: 114.73
GBP     Blihet: 137.36 | Shitet: 138.71
AUD     Blihet: 73.92 | Shitet: 78.41
CAD     Blihet: 77.03 | Shitet: 81.70
USD     Blihet: 103.31 | Shitet: 104.19
EUR     Blihet: 123.31 | Shitet: 123.99
CHF     Blihet: 113.47 | Shitet: 114.73
GBP     Blihet: 137.36 | Shitet: 138.71
AUD     Blihet: 73.92 | Shitet: 78.41
CAD     Blihet: 77.03 | Shitet: 81.70

FATCA

FATCA (Ligji Për Përputhshmërinë me Llogaritë e Huaja) është legjislacion amerikan shpallur në 18 Mars 2010 që ka hyre në fuqi prej 1 Korrik 2014. FATCA është një kërkesë rregullatore kundrejt intitucioneve të huaja financiare për të raportuar mbajtësit e llogarive nga klientet e tyre amerikane. AK-INVEST njeh rëndësinë e FATCA dhe është në përputhje me kërkesat saj. Numri i identifikimit GIIN i AK-INVEST është Q6LTTY.99999.SL.008. Përmbushja e kërkesave identifikim dhe raportim të klienteve bazohet në dhënien e pëlqimit nga ana e tyre.