Te tjera

SHËNDETI NË UDHËTIM
Gjatë udhëtimeve për punë, turizëm apo shkollim, kujdesuni që të keni gjthmonë sigurimin e shëndetit me vete.

SHENDET NE UDHETIM JASHTE SHQIPERISE
- Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti jashtë Shqipërisë
- Vonesë të Bagazheve
SHËNDET NË UDHËTIM JASHTË SHQIPERISË
- Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti në Shqipëri
- Evakuim mjekësor dhe riatdhesim
- Emergjenca dentare

PERGJEGJËSIA CIVILE
Me sigurimin e përgjegjësisë mund të qëndroni i qetë nëse si pasojë e një zjarri apo përmbytje në pronën tuaj, dëmtohet edhe prona e fqinjit.
Të gjitha përgjegjësitë ligjore dhe financiare do tju mbulohen nga SIGAL UNIQA pasi sigurimi juaj do të shërbejë për riparimin e dëmeve të shkaktuara në pronën e fqinjit.

MALLRAT GJATË TRANSPORTIT
Përmes këtij sigurimi mbulohen të gjitha rreziqet, ndaj të cilave janë të ekspozuara mallrat gjatë transportit. Të gjitha humbjet apo dëmtimet aksidentale dhe të pa paramenduara apo keqdashëse; zjarr, shpërthim; aksidente t ë mjeteve t ë transportit; shkarkimin e mallit në një port tjetër në rast fatkeqësie; sakrificën e avarisë së përgjithshme, shpenzime për shpëtimin e ngarkesës, dëmi nga tërmeti, vullkani, rrufeja, dëmtimi i mallrave nga uji në bordin e anijes, dëmtime dhe humbje totale t ë pakove gjatë ngarkim-shkarkimit.

AKSIDENTE (NXENËS DHE STUDENTË)
Ky sigurim mbulon:
- Shpenzimet për emergjenca mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti
- Sigurim jete për prindërit

KARTA VITAL
Karta e sigurimit të shëndetit , me të cilën nuk do të mendoheni dy herë për të vendosur për të shkuar në një spital privat, kur keni nevojë për shërbime mjekësore.

KARTON JESHIL
- Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta
- Sigurim i detyrueshëm për çdo automjet me traga shqiptare që qarkullon jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

SIGURIMI I AUTOMJETIT TPL
- Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta
- Sigurim i detyrueshëm për çdo automjet me traga shqiptare që qarkullon jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

KONTRATA KUFITARE
Kontrata Kufitare mbulon përgjegjësinë ndaj palëve të treta për mjetet motorike me targë të huaj që qarkullojnë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
Këtu përfshihen edhe dëmet jo pasurore që pësojnë pasagjerët në mjetet motorrike të destinuara për transportin e tyre. Sendet dhe objektet e përdorimit të zakonshëm, të cilat për vetë natyrën e tyre mbahen me vete nga personat që transportohen.

SIGURACIONI KASKO
- Dëmtimet aksidentale - Thyerja e xhamave
- Zjarri, rrufeja, eksplozioni
- Katastrofa natyrore
- Vjedhja
- Dëmtime në parkim

SIGURACIONI MINI KASKO
- Sigurimi i vetë automjetit për dëmtimet aksidentale nga përplasja e tij me një automjet tjetër
- Brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, të vërtetuar me proces-verbalin e policisë.
- Dëmtime në parkim