Transferta MoneyGram

 

Në cilësinë e superagjentit të shërbimit të MoneyGram në Shqipëri,


Për të kryer një transfertë (dërgesë apo tërheqje) parash:

01PARAQITU në një nga:

  1. Zyrat e Agjentëve tanë në mbarë vendin AK-Invest/ MoneyGram
  2. Zyra të Postës Shqiptare
  3. Degët e Bankës Credins (sipas vendodhjeve te publikuara)

02Në cdo rast, dërgoni apo tërhiqni para, duhet të keni mjetin e identifikimit (kartë identiteti/ pasaportë biometrike) brenda afatit të vlefshmërisë

Nëse do të dërgoni para:

01Plotësoni formularin e dërgesës, që ju vihet në dispozicion nga agjenti ynë, ju pajiseni me nje nga kopjet e tij

02Pas procesimit në sistem, agjenti ynë do t’ju pajisë me një numër reference me 8 shifra

03KUJDES!!!! Numri referencës është unik dhe duhet t’i jepet vetëm personit të njohur nga ju, që do të kryejë tërheqjen.

04Është një shërbim i shpejtë dhe i sigurtë dhe për 10 minuta paratë do te jenë në dispozicion të personit që ja dërgoni! Dërgesat kryhen të gjitha në monedhën Euro, dhe te terhiqen ne monedhen e lejueshme sipas cdo shteti marres. Limiti maksimal i dërgesave mund të ndryshojë në baze të dispozitave ligjore në fuqi.

Nëse do të tërhiqni (merrni) para:

01Ju kërkohet nga agjenti referenca 8 shifrore (Referencë që ju jepet nga personi që ka kryer dërgesën).

02Plotësoni formularin e tërheqjes, që ju vihet në dispozicion nga agjenti ynë, dhe ju pajiseni me nje nga kopjet e tij;

AK-Invest, ju siguron të tërhiqni paratë nëpërmjet shërbimit të MoneyGram në respect si më lart dhe brenda orareve të shërbimit të agjentëve dhe zyrave. Në rast, të mossigurimit të shërbimit për tërheqjen e parave në ndonjë prej agjentëve, lidhuni menjëherë në numrin e telefonit +355692054754.

Për të gjetur, sa më afër AK- INVEST, superagjentin e shërbimit të MoneyGram, për të gjetur pra zyrën që do t’ju shërbejë

Kliko këtu...

Shikoni Komisionet e Transfertave Moneygram nga "Shqiperia drejt Botes" dhe nga "Bota tek Ju"

Per me shume informacion mbi tarifat ju lutemi "Klikoni ketu"