Si institucion financiar ne kemi më shumë se një rol ekonomik pëer të përmbushur në shoqëri. Ne kuptojmë se të bërit biznes ka ndikim në ambinetin që na rrethon. Ndaj, kushtet që vendosim në aktivitetin tonë marrin parasysh një bashkësi konsideratash sociale, etike dhe ambientaliste.

Ndaj, në AK - Invest :

  • Shmangim ose administrojmë me pergjegjësi cdo ndikim negativ të biznesit tonë ndaj njerëzve dhe ambientit
  • Japim kontributin tonë modest për ndyshimet ambientale
  • Synojmë në ndryshime pozitive sociale duke mbështetur cështje të drejta dhe investojmë në komunitet
  • Inkurajojmë njerëzit tanë të marrin pjesë në komunitet dhe aktivitete vullnetare

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshme dhe në përputhje me legjislcaionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt, duke përfshirë licencat, regjistrimet, partneritetet lokale dhe pranisë fizike. Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin. Ne negociojmë konfliktet e pashmangshme ndërmjet kërkesave të regjimieve te ndryshme dhe madje edhe orekset e rrezikut të shumë lojtarëve në çdo zinxhir te pagesave ndërkombëtare.

AK-Invest kërkon që funksioni i saj i mbikqrjes te jete një ekspert i besuar këshilltar i biznesit, mbikqyrjen ne një kornizë të fuqishme, të integruar dhe efektive të kontrollit të rrezikut të përputhshmërisë. AK-Invest kupton se mbikqyrja është thelbësore; ajo është në zemër të asaj që ne bëjmë. Ne nuk jemi vetëm të sigurtë për shërbimin e pagesave të klientëve në të gjithë gjurmën e tyre aktuale të biznesit, por kemi mundur të mbështesim dhe kliente te cilet kerkjne te levizin nga pagesat kombetare ne ato nderkombetare.

AK-Invest ka përvojë të gjerë ne ofrimin e te gjitha shërbimeve financiare dhe çështjet rregullatore te mbikqyrjes përfshirë PPP / LFT, sanksioneve shqyrtimit, njohjes se klientit, mbrojtjen e të dhënave dhe mashtrimit.

loading...