fbpx

Përgjegjshmëria Sociale

Si institucion financiar ne kemi më shumë se një rol ekonomik pëer të përmbushur në shoqëri. Ne kuptojmë se të bërit biznes ka ndikim në ambinetin që na rrethon. Ndaj, kushtet që vendosim në aktivitetin tonë marrin parasysh një bashkësi konsideratash sociale, etike dhe ambientaliste.

 

 • Jemi përgjegjës ndaj shoqërisë

  Si institucion financiar ne kemi më shumë se një rol ekonomik pëer të përmbushur në shoqëri. Ne kuptojmë se të bërit biznes ka ndikim në ambinetin që na rrethon. Ndaj, kushtet që vendosim në aktivitetin tonë marrin parasysh një bashkësi konsideratash sociale, etike dhe ambientaliste.

  Ndaj, në AK - Invest :

  Shmangim ose administrojmë me pergjegjësi cdo ndikim negativ të biznesit tonë ndaj njerëzve dhe ambientit

  Japim kontributin tonë modest për ndyshimet ambientale

  Synojmë në ndryshime pozitive sociale duke mbështetur cështje të drejta dhe investojmë në komunitet

  Inkurajojmë njerëzit tanë të marrin pjesë në komunitet dhe aktivitete vullnetare

  Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshme dhe në përputhje me legjislcaionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt, duke përfshirë licencat, regjistrimet, partneritetet lokale dhe pranisë fizike. Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin. Ne negociojmë konfliktet e pashmangshme ndërmjet kërkesave të regjimieve te ndryshme dhe madje edhe orekset e rrezikut të shumë lojtarëve në çdo zinxhir te pagesave ndërkombëtare. AK-Invest kërkon që funksioni i saj i mbikqrjes te jete një ekspert i besuar këshilltar i biznesit, mbikqyrjen ne një kornizë të fuqishme, të integruar dhe efektive të kontrollit të rrezikut të përputhshmërisë. AK-Invest kupton se mbikqyrja është thelbësore; ajo është në zemër të asaj që ne bëjmë. Ne nuk jemi vetëm të sigurtë për shërbimin e pagesave të klientëve në të gjithë gjurmën e tyre aktuale të biznesit, por kemi mundur të mbështesim dhe kliente te cilet kerkjne te levizin nga pagesat kombetare ne ato nderkombetare.

  AK-Invest ka përvojë të gjerë ne ofrimin e te gjitha shërbimeve financiare dhe çështjet rregullatore te mbikqyrjes përfshirë PPP / LFT, sanksioneve shqyrtimit, njohjes se klientit, mbrojtjen e të dhënave dhe mashtrimit.

 • Ne jemi të hapur dhe transparent

  Ne jemi te prerë dhe transparent në komunikim . Komunikimi i shërben përcjelljes thjeshtë , të thelbit të cështjes .

  Ndaj, në AK-Invest:

  • Dëgjohet propozimi i aksionerëve dhe partnerëve, për t’i pasqyruar ato në punën tonë
  • Punohet intensivisht për të qartësuar koston, kushtet dhe rreziqet e produkteve që ne ofrojmë
  • Komunikohet lehtë me çdo njeri
  • Komunikohet informacion i plotë, në kohë dhe i kuptueshëm
  • Angazhohemi në dialog mirëbesimi dhe të sinqertë me partenerët tanë
 • Ne respektojmë njëri-tjetrin

  Respekti për vlerat individuale dhe të drejtat njerëzore janë baza e marrëdhënieve jetëgjata me klientët, punonjësit dhe partnerët tanë. Respekti ndaj njeri-tjetrit është refleksion, nga sa kontribuojmë në vlerësimin e ndryshueshmërise së individit dhe të ideve.

  Ndaj, në AK-Invest:

  • Sillemi me të tjerët sic do dëshironim të tjerët të silleshin me ne
  • Mbështesim dhe nxisim punonjës, mendimi ndryshe dhe shprehja e lirë e vlerave individuale të të cilëve vlerësohet ndershmërisht
  • Mbrojmë trajtimin dhe shanse të barabartë për cdo punonjës te AK_Invest
  • Punojmë ngushtësisht me njëri tjetrin, pasi vlerësojmë se bashkëpunimi takon në rezultate më të mira.

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshm dhe në përputhje me legjislacionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt

Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin

Email për Newsletter

TE REJAT ME TE FUNDIT

PËRPUTHSHMËRIA

AK mbikëqyret nga autoriteti përgjegjës dhe autoriteti mbikëqyrës Të gjithë klientët dhe...

MENAXHIMI I RREZIKUT

AK-Invest ka të aktivizuara procedurat më të fundit të menaxhimit të rrezikut në industrinë tonë...

NA KONTAKTONI

 •      Rruga: "Bardhok Biba",
 •       Tiranë, Albania
 •     Cel : +35569 2088 200
 •       Cel : +35569 2088 200