fbpx

Moneygram

TRANSFERTA MONEYGRAM

Gjeni Agjentin ose Pikën AK Invest

Gjeni Agjentin ose Pikën AK Invest më të afërt sipas vendodhjes tuaj
Paraqitu në një nga:
  • Zyrat e Agjentëve tanë në mbarë vendin AK-Invest/ MoneyGram
  • Zyra të Postës Shqiptare
  • Degët e Bankës Credins (sipas vendodhjeve te publikuara)

Pajisuni me mjetin e identifikimit (kartë identiteti/ pasaportë biometrike)

Në cdo rast, dërgoni apo tërhiqni para, duhet të keni mjetin e identifikimit (kartë identiteti/ pasaportë biometrike) brenda afatit të vlefshmërisë

Si të dërgojmë para

Si të marrim para

MoneyGram ofron një mënyrë të shpejtë dhe të besueshme për dërgimin e parave
tek të gjithë të dashurit tanë anë e mbanë globit. Per te llogaritur komisionine dergeses
 kliko këtu.

MoneyGram ofron mundësitë e duhura për të marrë para në dorë apo në llogarinë bankare.

Mundësoni të dhënat e dërgesës

Agjenti yne do t’ju kërkojë një mjet identifikimi për të procesuar me dërgesën. Gjithashtu, agjetni do t’ju këkojë të deklaroni adresën tuaj të banimit, si dhe numrin tuaj të telefonit. Agjenti ka të drejtë të refuzojë kryerjen e tërheqjes nësë ju refuzoni të mundësoni të dhënat e detyrueshme për transfertën.
Për të përllogaritur komisionin e dërgesës kliko këtu.

Pajisuni me kodin 8-shifror

Pas proçesimit në sistem, agjenti ynë do t’ju pajisë me një numër reference me 8 shifra

KUJDES!!!

KUJDES!!!! Numri referencës është unik dhe duhet t’i jepet vetëm personit të njohur nga ju, që do të kryejë tërheqjen.

Dërgesa u krye me sukses!

MoneyGram është shërbim i shpejtë dhe i sigurtë dhe për 10 minuta paratë do te jenë në dispozicion të personit që ja dërgoni! Dërgesat kryhen në monedhën Euro, dhe te terhiqen ne monedhen e lejueshme sipas cdo shteti marres. Limiti maksimal i dërgesave mund të ndryshojë në baze të dispozitave ligjore në fuqi

Referenca 8-shifrore

Referencë që ju jepet nga personi që ka kryer dërgesën.

Mundësoni të dhënat për agjentin

Agjenti ynë do t’ju kërkojë mjetin e identifikimit (karte identiteti ose pashaportë biometrike) dhe do t’ju kërkojë të deklaroni adresën tuaj dhe numrin e telefonit. Pas procesimit të trasnfertës ju në cdo rast do të firmosni formularin e transfertës.
Agjenti ka të drejtë të refuzojë kryerjen e tërheqjes nësë ju refuzoni të mundësoni të dhënat e detyrueshme për transfertën

Tërheqja u krye me sukses!

Pas procesimit në sistem, agjenti ynë gjithmonë do t’ju pajisë me formularin i cili përmban të dhënat e trasnfertës.

MOS U MASHTRONI!   MOS DERGONI PARA PERSONAVE QE NUK I NJIHNI !!!   MOS KRYENI PAGESA MALLRASH NEPERMJET MONEYGRAM PASI MUND TE MASHTROHENI !!!

MOS JEPNI TE DHENA TE GJENERALITETEVE TUAJA TE CDOKUSH PASI MUND TE KEQPERDOREN !!!  MOS JEPNI TE DHENA TE TRANSFERTES TUAJ PERSONAVE QE NUK JANE MARRES !!!

Shërbimet tona

Dërgo para në dorë

Numerohen deri ne 350,000 agjente ne te gjtihe boten qe kryejne veprimet me MoneyGram.

Dërgo para ne Bankë

Kurse kohen e te dashurve tuaj duke derguar para direkt ne llogarite e tyre bankare ne me shume se 400 banka ne te gjtihe boten.


Me MoneyGram, parate tuaja meren ku ju duhen dhe kur ju duhen ju.
www.moneygram.com
secure.moneygram.com

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshm dhe në përputhje me legjislacionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt

Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin

Email për Newsletter

TE REJAT ME TE FUNDIT

PËRPUTHSHMËRIA

AK mbikëqyret nga autoriteti përgjegjës dhe autoriteti mbikëqyrës Të gjithë klientët dhe...

MENAXHIMI I RREZIKUT

AK-Invest ka të aktivizuara procedurat më të fundit të menaxhimit të rrezikut në industrinë tonë...

NA KONTAKTONI

  •      Rruga: "Bardhok Biba",
  •       Tiranë, Albania
  •     Cel : +35569 2088 200
  •       Cel : +35569 2088 200