fbpx

Pagesat Utilitare

Gjoba të Policisë së Shtetit

Sipas mërrëveshjes me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në cdo agjent AK-Invest/ MoneyGram, ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e gjobës për Policinë e Shtetit. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, kryhet pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare. Kliente! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat (të firmosur dhe vulosur nga agjenti), i cili shërben si dokument për pagesën e kryer

Fatura e energjisë elektrike

Kjo pagesë kryhet në kohë reale, pagesa kryhet me 0 tarifë, ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e energjise elektrike. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, kryhet pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare.

Kliente! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat (të firmosur dhe vulosur nga agjenti), i cili shërben si dokument për pagesën e kryer. Për më tepër, nëse dëshironi, deklaroni numrin (mobile) të telefonit tek agjenti që proceson në programin me OSHEE, dhe menjëherë për pagesën që kryet, OSHEE ju dërgon një mesazh telefonik (sms) , sipas të cilit, konfirmon kryerjen e pagesës suaj.

Fatura Albtelecom & Eagle Mobile

Ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e faturave te ALBtelecom dhe Eagle Mobile. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, me 0 tarife, pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare.

Kliente! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat (të firmosur dhe vulosur nga agjenti), i cili shërben si dokument për pagesën e kryer

Fatura UKT, UKD & UKKO

Ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e faturave te UKT, UKD dhe UKKO. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare.

Kliente! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat (të firmosur dhe vulosur nga agjenti), i cili shërben si dokument për pagesën e kryer

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshm dhe në përputhje me legjislacionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt

Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin

Email për Newsletter

TE REJAT ME TE FUNDIT

PËRPUTHSHMËRIA

AK mbikëqyret nga autoriteti përgjegjës dhe autoriteti mbikëqyrës Të gjithë klientët dhe...

MENAXHIMI I RREZIKUT

AK-Invest ka të aktivizuara procedurat më të fundit të menaxhimit të rrezikut në industrinë tonë...

NA KONTAKTONI

  •      Rruga: "Bardhok Biba",
  •       Tiranë, Albania
  •     Cel : +35569 2088 200
  •       Cel : +35569 2088 200