fbpx

Kushtet e Punës

Më poshtë do të gjeni Kushtet e Punës për shërbimet e ofruara nga Institucioni Financiar AK-Invest.

KREDI PER INDIVIDE

Kredia Individuale Konsumatore

Interesi

10-15%

deri në 2 vjet

Kredia Individuale për Investim

Interesi

10-15%

deri në 5 vjet

Kredia Individuale Konsumatore

Interesi

15-17%

deri në 3 vjet


KREDI PER BIZNES

Kredia për Investim

Interesi

8-11%

deri në 7 vjet

Kredi Overdrafti

Interesi

8-13%

1 vjeçar, i rinovueshëm

Kredia për Inventare

Interesi

8-12%

deri në 4 vjet

Kredia Agro-Bujqësore

Interesi

14%

deri në 5 vjet


PAGESA UTILITARE

Pagesa te UKD

Pa komision

Pagesa te UKT

30ALL komision

Pagesa te gjobave te policise rrugore

100ALL komision

Pagesa te OSHEE

Pa komision

Pagesa te ALBtelecom dhe Eagle

Pa komision

TRANSFERTA BRENDA VENDIT

Shuma Komisioni Monedha
Deri në 5,400 ALL 405 ALL
5,401 - 13,500 608 ALL
13,501 - 20,250 1053 ALL
20,251 - 27,000 1215 ALL
27,001 - 40,500 1377 ALL
40,501 - 47,250 1863 ALL
47,251 - 54,000 2025 ALL
Shuma Komisioni Monedha
54,001 - 74,250 2228 ALL
74,251 - 101,250 2633 ALL
101,251 - 128,250 3038 ALL
128,251 - 141,750 3159 ALL
141,751 - 168,750 3443 ALL
168,751 - 195,750 4131 ALL
195,751 - 243,000 4334 ALL

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshm dhe në përputhje me legjislacionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt

Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin

Email për Newsletter

TE REJAT ME TE FUNDIT

PËRPUTHSHMËRIA

AK mbikëqyret nga autoriteti përgjegjës dhe autoriteti mbikëqyrës Të gjithë klientët dhe...

MENAXHIMI I RREZIKUT

AK-Invest ka të aktivizuara procedurat më të fundit të menaxhimit të rrezikut në industrinë tonë...

NA KONTAKTONI

  •      Rruga: "Bardhok Biba",
  •       Tiranë, Albania
  •     Cel : +35569 2088 200
  •       Cel : +35569 2088 200