fbpx

Kredi për Biznes

Kredi mbi Llogarinë e Arkëtueshme

Kredi mbi Llogarite e Arketueshme

Kredia mbi llogarite e arketueshme ofron akses fleksibel per me shume fonde per ato kompani te cilave u ka lindur e drejta e llogarive per te arketuar nga klientet e tyre.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale e kredise  vijon ne afersi te aktivitetit
 • Afati i kredise  shkon  deri ne 3 vjet
 • Norma e interesit fillon nga 8%
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.
 • Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Kredi Biznesi për Inventar

Kredi per Iventar

- Me ane te kesaj kredie mundesohet disponimi i fondeve per blerjen e inventarit, mallrave, lendeve te para, financimin e kapitalit qarkullues etj.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale eshte deri ne 30,000,000 Leke* ekuivalenti ne monedhe te huaj
 • Afati i kredise eshte deri ne 5 vjet
 • Norma e interesit fillon nga 8%
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Norma e interesit fillon nga 8%.
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimi ne favor te institucionit te pasurie te paluajtshme ose te luajtshme.

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Kredi Biznesi për Investim

Kredi per investim

Me ane te kesaj kredie mundesohet disponimi i fondeve per te hapur nje biznes te ri si dhe per te zgjeruar ate aktual.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale e kredise deri ne 30,000,000 Leke* ekuivalente ne monedhe te huaj
 • Afati i kredise  shkon  deri ne 7 vjet
 • Norma e interesit fillon nga 8%
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit ne favor te institucionit te pasurie te paluajtshme ose te luajtshme .

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Kredi Biznesi për Start Up

Kredi per bizneset Start-Up

Kredia startup eshte nje produkt i krijuar per ti ardhur ne ndihme zhvillimit dhe hapjes se bizneseve te reja .

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale e kredise Deri ne 7,000,000 Leke*ekuivalenti ne monedhe te huaj
 • Afati i kredise  shkon  deri ne 5 vjet
 • Norma e interesit fillon nga 13%
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.
 • Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Kredi për Overdraft Biznesi

Kredi mbi Overdraft

Overdrafti eshte nje kredi afatshkurter e dizenjuar per t’i sherbyer nevojave afatshkurtra te kompanise.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale e kredise  vijon ne afersi te aktivitetit
 • Afati i kredise  shkon  deri ne 1 vit
 • Norma e interesit fillon nga 8%
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.
 • Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Kredi për Agro Biznes

Kredi mbi Agro (Bujqesore)

Kredia Agro eshte nje produkt i krijuar per ti ardhur ne ndihme zhvillimi te sektorit te bujqesise.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale e kredise deri ne 10,000,000 Leke*ekuivalenti ne monedhe te huaj
 • Afati i kredise  shkon  deri ne 5 vjet
 • Norma e interesit fillon nga 13%
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.
 • Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Kredi për Sektorin e Ndërtimit

Kredi mbi Sektorin e Ndertimit

Me ane te kesaj kredie mundesohet disponimi i fondeve dhe kapitalit te nevojshem per zhvillimin e projekteve ne sektorin e ndertimit privat dhe publik.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale e kredise deri ne 20,000,000 Leke ekuivalenti ne monedhe te huaj
 • Afati i kredise  shkon  deri ne 5 vjet
 • Norma e interesit fillon nga 8%
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanisedhe bllokimit ne favor te institucionit te pasurie te paluajtshme ose te luajtshme. .
 • Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Kredi me Peng Depozitën

Kredi me peng Depoziten

Kjo kredi ju jep mundesine ti perdorini ato si kolateral per nje kredi e cila do te vinte si nevoje per te kryer pagesa te ndryshme afatshkurtera..

Afatet dhe Kushtet e Kredise

 • Shuma maksimale e kredise  vijon ne afersi te aktivitetit
 • Afati i kredise  shkon  deri ne 2 vjet – ne perputhje me maturitetin e depozites .
 • Norma e interesit fillon ne varesi te normes se depozites
 • Komisioni i disbursimit eshte 1%
 • Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.
 • Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

Apliko për Kredi

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshm dhe në përputhje me legjislacionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt

Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin

Email për Newsletter

TE REJAT ME TE FUNDIT

PËRPUTHSHMËRIA

AK mbikëqyret nga autoriteti përgjegjës dhe autoriteti mbikëqyrës Të gjithë klientët dhe...

MENAXHIMI I RREZIKUT

AK-Invest ka të aktivizuara procedurat më të fundit të menaxhimit të rrezikut në industrinë tonë...

NA KONTAKTONI

 •      Rruga: "Bardhok Biba",
 •       Tiranë, Albania
 •     Cel : +35569 2088 200
 •       Cel : +35569 2088 200