fbpx

Kultura Jonë

KUSH JEMI NE?

Institucioni ynë financiar, në qendër të veprimtarisëse së tij ka njerëzit dhe besimin. Shprehja e përgjegjësisë, serioziteti, profesionalizmi dhe integriteti në veprimtarine e AK-Invest rrisin besimin e klientëve dhe te partnerëve si dhe ruajnë imazhin dhe emrin e mire te AK-Invest sh.a .

 

Parimet e biznesit të AK-Invest luajnë një rol te rëndësishëm në përmbushjen e këtij synimi.
Parimet pasqyrojnë atë cka ne besojmë dhe synojmë të arrijmë. Jetësimi i tyre në veprimtarinë tonë ndihmon në përballje dinjitoze ndaj konkurrentëve, duke qëndruar me kohën. Marrë vecmas, cdo parim është i rëndësishëm, që për nga totali i tyre përbëjnë koshiencen tonë, të përkthyera në themelet e strategjisë dhe kulturës së përditshme të punës.

 

Parimet nuk janë propozime vullnetare. Ato janë të panegociushme dhe cdo punonjës duhet t’i jetësojë ato në veprimtarinë e tij. Parimet e biznesit te AK-Invest bëjnë të mundur kryerjen e shërbimeve në cilësi të lartë sot dhe nesër; ndihmojnë klientët tanë të administrojnë të ardhmen e tyre financiare.

 

 

MISIONI AK-INVEST

Stadarte të perparuara për të administruar cilësisht të ardhmen financiare! Institucioni ynë financiar, në qendër të veprimtarisë së tij ka njerëzit dhe besimin.
Shprehja e përgjegjësisë, serioziteti, profesionalizmi dhe integriteti në veprimtarine e AK-Invest rrisin besimin e klientëve dhe të
partnerëve si dhe ruajnë imazhin dhe emrin e mire te AK-Invest sh.a .

Karakteristika Kryesore

Ne kuptojmë se të bërit biznes ka ndikim në ambinetin që na rrethon. Ndaj, kushtet që vendosim në aktivitetin tonë marrin parasysh një bashkësi konsideratash sociale, etike dhe ambientaliste.Kohe Reale

Në kohë reale dhe pa radhe te gjata! Sipas mërrëveshjes me OSHEE, UK, Policine e Shtetit, ALBtelecom dhe Eagle, në cdo agjent AK-Invest/ MoneyGram, ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e faturave tuaja. Per te zhvilluar marredhenie afatgjata ne i sherbejme klientit ne kohe reale, per te gjithe produktet tona.

Përgjegjshmëri Sociale

Shmangim me pergjegjësi cdo ndikim negativ të biznesit tonë ndaj njerëzve dhe ambientit Japim kontributin tonë modest për ndyshimet ambiental
STATISTIKA

Agjenci

Transferta/Vit

 transaksione/vit

klientë/vit

Pagesa Gjobash

Me kënaqësi ju informojmë, se viti 2016 ishte viti i një përparimi kuptimplotë të AK-Invest sh.a duke përcjellë zhvillime të rëndësishme për : Rritjen e rrjetit, Rritjen e shërbimeve për klientët, Rritjen e veprimtarisë së kreditimit

Përgjatë vitit 2016, janë realizuar mesatarisht dy trajnime (periudha qershor 2016 dhe dhjetor 2016) dhe disa seminare për punonjës. Për të përcjellë objektivat, qëllimin, frymën dhe informacionin në të gjithë rrjetin, AK – Invest vazhdimisht zhvillon programe trajnimi me tema te ndryshme.

Në AK – Invest, të paturit e një ekipi pune që shquhet për shpirtin e skuadrës, për angazhimin në objektivat e përbashkëta dhe punën në grup, vlerësohet si kapitali më i çmuar. Përgjatë vitit 2016, janë realizuar disa trajnime të ndryshme.

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, i parashikueshm dhe në përputhje me legjislacionin. Partnerët dhe klientët tanë përfitojnë nga ekspertiza tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt

Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin

Email për Newsletter

TE REJAT ME TE FUNDIT

PËRPUTHSHMËRIA

AK mbikëqyret nga autoriteti përgjegjës dhe autoriteti mbikëqyrës Të gjithë klientët dhe...

MENAXHIMI I RREZIKUT

AK-Invest ka të aktivizuara procedurat më të fundit të menaxhimit të rrezikut në industrinë tonë...

NA KONTAKTONI

  •      Rruga: "Bardhok Biba",
  •       Tiranë, Albania
  •     Cel : +35569 2088 200
  •       Cel : +35569 2088 200