USD     Blihet: 104.31 | Shitet: 105.75
EUR     Blihet: 123.11 | Shitet: 123.89
CHF     Blihet: 112.22 | Shitet: 113.90
GBP     Blihet: 134.22 | Shitet: 136.97
AUD     Blihet: 71.76 | Shitet: 76.11
CAD     Blihet: 75.34 | Shitet: 79.91
USD     Blihet: 104.31 | Shitet: 105.75
EUR     Blihet: 123.11 | Shitet: 123.89
CHF     Blihet: 112.22 | Shitet: 113.90
GBP     Blihet: 134.22 | Shitet: 136.97
AUD     Blihet: 71.76 | Shitet: 76.11
CAD     Blihet: 75.34 | Shitet: 79.91

Kujdesi ndaj klientit

Për cdo pyetje apo kërkesë kontaktoni me Qëndrën e Shërbimit të Klientit të AK-INVEST:
+355 69 20 88 200
Email: [email protected]
Web: http://www.ak-invest.com

Për cdo problem me transaksione MoneyGram kontaktoni me Qëndrën e Shërbimit të Klientit të MoneyGram:
+8005923688
+8000010
1-800-926-9400
Vendosni numrin tuaj në linkun:
https://www.callmoneygram.com/ moneygram dhe MoneyGram do ju kontaktojë pa pagesë. Pas marrjes së telefonatës shtypni butonin 1 (mund të duhet të shtypni butonin 1 disa herë rresht, derisa të mundësohet lidhja) dhe me tej kërkoni të lidheni me përkthyesin Shqiptar për t’ju asistuar në komunikimin tuaj. Dergoni ankesen tuaj ne adresën [email protected] **Për komunikimin në numrat e telefonit mund të aplikohen tarifa shtesë.