AK-Invest nga data 19.10.2016, përgjatë një viti, vit i cili nuk do të përkojë me vitin kalendarik ose fiskal, por me vitin Nënë Tereza, do të nis të aktivizojë mbështetje për aftësi fizike të humbura/ dëmtuara, shanse ekonomike të patakuara .

Ne, besojmë, se duke mbështetur përmes respektit,  bamirësia tejkalon mëshirën, që si nevojitet askujt. Besojmë, se Ne njerëzit,  nuk ndryshojmë ndaj njëri tjetrit dhe pse, nuk është e lehtë të takohet kjo !, Nuk është e lehtë,  pasi duhet shtegtuar përmes ndryshimeve tona. Ne kemi zgjedhur të ecim në këtë kah, së bashku me: Te rinj /jo në moshë pune, të rinj /në moshë pune dhe familjarë të tyre. Do të mundësohemi, në bashkëpunim dhe me shoqata që veprojnë në Shqipëri.