Overdraft-i eshte nje produkt i cili ju vjen ne ndihme si nje paradhenie e 

maksimalisht 3 pagava tuaja te dokumentuara si qarkullim ne nje banke.

   Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Deri ne 3 paga, ose max. 1,000,000 Leke, 5,000 Euro dhe 5,000 USD
  • Afati i kredise Deri ne 1 vit
  • Norma e interesit Fillon nga 10%
  • Komisioni i disbursimit 1% -2%


Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.

Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.


Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                     Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: