- Kredi per Studentë

Kredia per studente eshte nje kredi e shpejte, e perdorshme per qellime studimesh.

   Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Deri ne 1,000,000 Leke ekuivalenti ne monedhe te huaj
  • Afati i kredise Deri ne 5 vjet
  • Norma e interesit Fillon nga 8%
  • Komisioni i disbursimit 1% - 2%


Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise. 

Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.


Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                     Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: