Kredia per rregullim shtepie eshte nje kredi e cila ju vjen ne ndihme kur ju doni te 

ndryshoni diçka ne shtepine tuaj, nje mobilim te ri, apo per te zgjidhur probleme te 

ndryshme qe mund t'ju dalin ne mirembajtjen e saj.

Kredia per Rregullim Shtepie ploteson nevojat e individeve per rregullimin e 

ambienteve te shtepise.

   Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Deri ne 10,000,000 Leke*ekuivalenti ne monedhe te huaj
  • Afati i kredise Deri ne 10 vjet
  • Norma e interesit Fillon nga 8%
  • Komisioni i disbursimit 1% 


Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit si kolateral te nje pasurie te 

paluajtshme. 

Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

* Deri ne 70% te vleres totale te investimit


Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                     Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: