Kredia Agro eshte nje produkt i krijuar per ti ardhur ne ndihme zhvillimi te sektorit te 
bujqesise. eshte nje menyre e lehte financimi, per nje shume te caktuar me apo pa 
kolateral, perveç garancise individuale. 
Kete kredi mund ta perfitojne te gjithe prodhuesit apo tregtaret qe operojne ne 
sektorin bujqesor si dhe individe me te ardhura nga bujqesia, blegtoria, pemtaria, etj.

   Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Deri ne 3,000,000 Leke*ekuivalenti ne monedhe te huaj
  • Afati i kredise Deri ne 3 vjet
  • Norma e interesit Fillon nga 14%
  • Komisioni i disbursimit 1% 

Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit si kolateral te nje pasurie te 
paluajtshme.
Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.
* Deri ne 70% te vleres totale te investimit

Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                     Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: