Overdrafti eshte nje kredi afatshkurter e dizenjuar per t’i sherbyer nevojave 

afatshkurtra te kompanise. 

Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Ne varesi te aktivitetit 
  • Afati i kredise Deri ne 1 vit
  • Norma e interesit Fillon nga 8%
  • Komisioni i disbursimit 1% 


Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise.

Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.


Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                        Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: