Aplikim Kredie - Biznesi

Te dhena te pergjithshme per kompanine:
Regjistrimi ne QKR / Vendimi i Regjistrimit ne Gjykate: